Människor utan svenskt personnummer jobbar, men får inte ut någon lön. Men ingen riksdagspolitiker vill svara på hur det är möjligt och myndigheter som Skatteverket och Migrationsverket skjuter ifrån sig ansvaret. Det här är den sista delen av artikelserien #MOMENT22.

Efter att ha undersökt svårigheterna med att öppna ett bankkonto och att få ut lönen – det så kallade moment 22 –  så visade det sig att problemet ligger högre upp. Företagen som anställer personer utan ett svenskt personnummer gör, som det skrevs om i del två, alltså inget fel.

Efter att ha sökt politiker i riksdagen och myndighetspersoner under två veckors tid, där vi blev hänvisade till olika ministrar, så får vi slutligen kontakt med justitie- och migrationsminister, Morgan Johanssons (S) pressekreterare Nadja Yusuf. Hon ber oss skicka frågorna och säger att hon kommer återkomma när de kan svara på frågorna. Det går en vecka utan att hon hör av sig och vi försöker kontakta henne utan att lyckas, tillslut skickar hon ett mail där hon skriver:

“På grund av det höga trycket av inkommande frågor, har vi inte möjlighet att svara på era frågor. Ber om ursäkt för de dubbla beskeden.”

Det verkar alltså som att ingen vill ta på sig att svara på de frågor vi ville ställa, angående problemet med det så kallade moment 22, där personer utan svenskt personnummer inte kan få ut sin lön. 

“Någon måste ta tag i det”

Att ingen av de ansvariga politikerna vill kommentera varför moment 22 ens kan uppstå när det handlar om personer som jobbar och inte får ut sin lön, är något som Anders, som vi skrev om i andra delen, förstår. 

– Jag har blivit runtskickad från en person till en annan och från en myndighet till en annan och ingen vill ta tag i det och faktiskt hjälpa till eller förklara hur man ska göra. Någon måste ta tag i det och göra den här processen smidigare, säger Anders. 

Vi kan inte svara på vem det är som bär ansvaret för att moment 22 finns. Det kanske inte ens är någon som bär ansvaret för det, men det vi vet är att människor i det svenska samhället far illa på grund av det. Det vi kan svara på är att det verkar som att ingen kan eller vill ge svar på hur det här problemet uppstått eller om de ens känner till att det finns.

Det här var frågorna som politikerna inte svarade på:

  • Är det här problemet något du hört om tidigare?
  • Hur kan det fungera på det här viset?
  • Vem ska hållas ansvarig?
  • Vet du varför det inte har gjorts något åt detta?
  • Hur känner du när du hör om människor som har svårt att komma in i det svenska samhället på det här viset?

Läs första delen av #MOMENT22

Läs andra delen av #MOMENT22

William Stenius

Max Jansson

Oskar JP Danielson Frost