Migrationsverket har ansvar för att alla flyktingar ska få mat och boende. Men de tycks inte klara av sitt uppdrag. Hur kommer det sig att flyktingar stått utan hjälp från myndigheten, trots att de berättat att de behöver den. Förlitar sig Migrationsverket på volontärer? Och hur ska flyktingar fånga all information, när det inte finns på ett språk de förstår?